تحقیق با عنوان الگوی خود مراقبتی اورم

تحقیق با عنوان الگوی خود مراقبتی اورم

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

تحقیق با عنوان الگوی خود مراقبتی اورم

13000 قیمت

تحقیق با عنوان الگوی خود مراقبتی اورم

تحقیق با عنوان الگوی خود مراقبتی اورم

تحقیق با عنوان الگوی خود مراقبتی اورم

 

در فرمت ورد. 17 صفحه قابل ويرايش

 

تئوري اورم از بيشترين تئوري هاي مورد استفاده در پرستاري مي باشد كه در سال 1959 ارائه شده است، و از آن زمان تاكنون مبنا و راهنماي برنامه‌هاي آموزش پرستاري قرار گرفته است. ارم سه تئوري مرتبط به يكديگر ارائه نموده است كه هدف و محور هر سه:

  • حفظ زندگي
  • سلامتي
  • احساس خوب بودن

است كه از طريق مراقبت‌هايي با محوريت خود فرد انجام مي شود.

نخستين تئوري وي، «تئوري نقص مراقبت از خود1» كه يك تصور مفهومي از گيرنده مراقبت به عنوان فرد ناتوان از مراقبت از خود ارائه مي‌كند. دومين تئوري «تئوري مراقبت از خود2» است مراقبت از خود فعاليتي است كه انسان‌ها براي خود آن ‌را تشخيص و انجام مي‌دهند تا بدين وسيله حيات وتندرستي خود را حفظ وبه‌طور دائم احساس خوب بودن داشته باشند و سومين تئوري «تئوري و پرستاري سيستمي3» است كه ملزومات درماني مراقبت از خود و سيستم‌هاي درگير در مراقبت از خود را در زمينه ارتباطات بين فردي و قراردادي بين افرد دچار نقص سلامتي شرح مي‌دهد.

تمركز هرسه تئوري روي مراقبت از خود است كه طبق‌ نظر اورم فعاليت‌هايي هستند كه انسان‌‌ها به طور فردي براي خود، آن را تشخيص و انجام مي‌دهند تا بدين وسيله حيات و تندرستي خود را حفظ كنند و دائماً احساس خوب بودن داشته باشند.


خرید

پرداخت آنلاین