تحقیق با عنوان هورمون های جنسی و تفسیر نتایج

تحقیق با عنوان هورمون های جنسی و تفسیر نتایج

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

تحقیق با عنوان هورمون های جنسی و تفسیر نتایج

13000 قیمت

تحقیق با عنوان هورمون های جنسی و تفسیر نتایج

تحقیق با عنوان هورمون های جنسی و تفسیر نتایج

تحقیق با عنوان هورمون های جنسی و تفسیر نتایج 

 

در فرمت ورد. 44 صفحه قابل ويرايش

 

تخمدان ها غدد مترشحه اصلی جنسی در جنس مونث به حساب می آیند این غدد بعد از هفته 9 حاملگی شروع به تمایز نموده در حین تکامل جنین خاموش و غیرفعال باقی می مانند.

دو عمل عمده گامتوژنز (گامت زایی) و استروئیدسازی بر عهده تخمدان هاست. از جمله مهمترین هورمون های استروئیدی تخمدان می توان به استروژن ها، پروژسترون ها و آندروژن ها که تحت تاثیر گنادوتروپین های هیپوفیز قدامی یعنی هورمون محرک فولیکولی (FSH) و هورمون لوتئیزان (LH) تنظیم می شوند، اشاره نمود. فولیکول تخمدانی (جسم زرد) حاوی سلولهای گرانولواز و  سلول های زرده بوده، نقش محافظت و پرورش تخمک را برعهده دارد.

LH و FSH هردو اثرات خود را طریق مکانیسم های واسطه ای cAMP اعمال می کنند.LH بر 
سلول های  لایه داخلی اثر گذارده و بدینوسیله رشد سلولی و استروئیدسازی را تحریک می کند، در حالیکه FSH عمل آروماتیزاسیون آندروژن ها به استروژن ها در سلولهای گرانولوزا را تحت تاثیر قرار می دهد.

استرادیول با فیدبک منفی بر روی هیپوتالاموس و هیپوفیز، ساخت و ترشح دو هورمون LH و FSH را کاهش می دهد. استروژن ها و پروژسترون ها در کبد به متابولیت های غیرفعال مبدل شده با سولفات و گلوکورونید کونژوگه شده، از طریق ادرار دفع می شوند. از متابولیت های عمده استرادیوال می توان به استروژن، استریول و متابولیت عمده پروژسترون یعنی پرگناندیول اشاره نمود.

هورمون محرک فولیکولیFollicule Stimulating Hormone (FSH)

FSH  یا هورمون محرک فولیکول، گلیکوپروتئینی با وزن مولکولی 30000 دالتون دارای 30-15% کربوهیدرات بوده و متشکل از دو زنجیره آلفا  و بتا می باشد که این دو زنجیره توسط اتصالات غیرکووالانسی به هم متصل شده اند زنجیره آلفا از 89 اسید آمینه ساخته شده است از لحاظ ساختمانی با سایر هورمونهای گلیکوپروتئینی (TSH, LH, HCG)مشابه است. زنجیره بتا مسوول فعالیت فیزیولوژیکی هورمون FSH می باشد این زنجیره برای هر یک از هورمونها اختصاصی می باشد FSH در سلولهای بازوفیل هیپوفیز قدامی ساخته می شود ترشح FSH از هیپوفیز توسط هورمون رها کننده گنادوتروپین GonadotropinReleasing Hormone (GnRH)  که از هیپوتالاموس ترشح می شود، کنترل می گردد. فعالیت هیپوتالاموس و هیپوفیز تحت تاثیر غلظت استروئیدهای جنسی گردش خون کم و زیاد می شود یعنی تحت کنترل فیدبک منفی می باشد. نقش بیولوژیکی FSH در زنان، القاء رشد و بلوغ فولیکول رسیده است. در سیکل قاعدگی سطح سرمی FSH از یک شکل دوره ای متابعت می کند که منطبق بر تیتر خونی پروژسترون و استرادیول است. به فاصله کوتاهی قبل از تخمک گذاری یعنی در اواسط سیکل قاعدگی مقدار FSH بطور واضح افزایش می یابد که همراه با افزایش LH باعث پاره شده فولیکول بالغ می گردد . FSH در مردان تنظیم کننده اسپرماتوژنز بوده و آن را تحریک می کند لذاسطح سرمی FSH در مردان دوره ای نیست.


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره