تحقیق رشته کارشناسی ارشدمهندسی صنایع(سیستم) با عنوان TQM(مدیریت کیفیت فراگیر)

تحقیق رشته کارشناسی ارشدمهندسی صنایع(سیستم) با عنوان TQM(مدیریت کیفیت فراگیر)

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

تحقیق رشته کارشناسی ارشدمهندسی صنایع(سیستم) با عنوان TQM(مدیریت کیفیت فراگیر)

13000 قیمت

تحقیق رشته کارشناسی ارشدمهندسی صنایع(سیستم) با عنوان TQM(مدیریت کیفیت فراگیر)

تحقیق رشته کارشناسی ارشدمهندسی صنایع(سیستم) با عنوان TQM(مدیریت کیفیت فراگیر)

تحقیق رشته کارشناسی ارشدمهندسی صنایع(سیستم) با عنوان TQM(مدیریت کیفیت فراگیر)  در فرمت ورد ، 11 صفحه قابل ویرایش

بازرسی:مجموعه فعالیتهایی که برای رد یا قبول محصول یا خدمتی انجام میشود.در بازرسی فقط به تولید خروجی توجه می شود .اگر مطابق با ویژگیهای درخواستی باشد قبول و در غیر اینصورت رد می شود.

کنترل کیفیت:به مجموعه ای از فعالیتها گفته می شود که در طی آن تولید ارزیابی و خطاهای تولید تشخیص داده شده و رفع میگردد.کنترل کیفیت علاوه بر پیداکردن خطاها ی تولید محصول و خدمت، به رفع و تصحیح سیستم تولید با استفاده از اصل بازخور میپردازد تا در این راستا اشتباهات و خطا ها رفع گردد و کاهش پیدا کند.

دراینجا می توان فرق بازرسی و کنترل کیفیت را اینگونه بیان کرد که در کنترل کیفیت تمرکز بر روی نحوه تولید و عملیات تولید و محصول و خدمت نهایی است و بازخور نتایج نهایی حاصل از رد یا قبول تولید در تصحیح و توسعه تولید تاثیر می گذارد.ولی در بازرسی تمرکز و توجه فقط بر روی رد یا قبول تولید نهایی است.در کنترل کیفیت سعی میشود کیفیت بهبود پیدا کند و به ویژگیهای استاندارد دست یابد ولی در بازرسی فقط تولید نهایی برای رد و یا قبول بررسی میشود و پدیده دیگری مهم نیست.

تضمین کیفیت:مجموعه ای از فعالیتها که برای اطمینان ازتوسعه و گسترش و نگهداری شایسته و کافی از فر ایند طراحی شده تااطمینان حاصل شود سیستم به منظورش می رسد.به عبارتی دیگر تضمین کیفیت اطمینان می دهد که فرآیند به گونه ای طراحی شده است که از بروز خطا ها و اشتباهات در کار جلوگیری خواهد شد.


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره