مقاله با عنوان GISMOO: یک روش جدید ایمنی ژنتیک هیبریدی برای بهینه سازی چند منظوره

مقاله با عنوان GISMOO: یک روش جدید ایمنی ژنتیک هیبریدی برای بهینه سازی چند منظوره

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

مقاله با عنوان GISMOO: یک روش جدید ایمنی ژنتیک هیبریدی برای بهینه سازی چند منظوره

23000 قیمت

مقاله با عنوان GISMOO: یک روش جدید ایمنی ژنتیک هیبریدی برای بهینه سازی چند منظوره

مقاله با عنوان GISMOO: یک روش جدید ایمنی ژنتیک هیبریدی برای بهینه سازی چند منظوره

مقاله با عنوان GISMOO: یک روش جدید ایمنی ژنتیک هیبریدی برای بهینه سازی چند منظوره . 

در فرمت ورد . 27 صفحه قابل ویرایش

چکیده:

در این  مقاله یک الگوریتم جامع و جدید پارتو (pareto) را ارائه کرده ایم که در آن الگوریتم  ژنتیکی با سیستم های ایمنی مصنوعی ترکیب  شده است. الگوریتم GISMOO از این جهت  جامع است که می توان آن را هم برای حل کردن مسائل بهینه سازی ترکیبی و هم مسائل مستمر مورد استفاده قرار داد. این روش در واقع یک فرایند تکراری اصیل را در دو  مرحله (فاز) ارائه می دهد: یک  فاز ژنتیکی و یک فاز ایمنی.  از فاز ایمنی برای شناسایی و تمرکز بر روی راه حل هایی استفاده می شود که در نواحی کم جمعیت تر قرار داشته و در طول فرایند تکراری الگوریتم یافت می شوند.  نتایج شبیه سازی به دست آمده از مسائل آزمایشی سخت هم در بهینه سازی ترکیبی و هم مستمر نشان می دهند که این روش ارائه شده در اکثر مسائل در مقایسه با الگوریتم های تکنولو‍ژیکی جدید نتایج بهتری را به دست آورده است.

 

1-  مقدمه

بسیاری از مسائل بهینه سازی دنیای امروز – چه  ترکیبی و چه  مستمر-  دربرگیرنده بهینه سازی همزمان چندین تابع هدف  متناقض و اغلب رقابت کننده با یکدیگر می باشند.  معمولا برای این  قبیل مسائل تعداد زیادی راه حل وجود دارد که هر یک از آنها  سازگاری هایی را  با  توابع هدف  نشان می دهند. این راه حل ها که عموماً با نام نمای پارتو شناخته می شوند به  زبانی بهتر، راه حل هایی مطلوب می باشند به طوری که هیچ راه حل دیگری در زمان تحقیق بهتر از آنها یافت نمی شوند که اگر در یک هدف بهتر باشند حتماً در چندین هدف دیگر بدتر خواهند بود. یک نمای پارتو در واقع مجموعه ای از راه حل هاست  و همچنان که در آن از یک راه حل به راه حل دیگر می رویم، حداقل یک تابع هدف پیشرفت پیدا کرده و حداقل یک تابع دیگر پسرفت می کند. در نتیجه ما  در بهینه سازی چند منظوره می توانیم دو هدف را تعریف کنیم: 1/ کشف کردن راه حل هایی که هر چه بیشتر به نمای پارتو نزدیک باشند و 2/  یافتن راه حل هایی که هر چه بیشتر با مجموعه راه حل های به دست آمده در تمایز باشند.   برآورده کردن این دو هدف در واقع چالشی برای  تمامی الگوریتم های چند منظوره می باشد.


خرید

پرداخت آنلاین