تحقیق با عنوان تحقیق جامع وکامل پیرامون کل روش تحقیقها ونظریات اصلی

تحقیق با عنوان تحقیق جامع وکامل پیرامون کل روش تحقیقها ونظریات اصلی

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

تحقیق با عنوان تحقیق جامع وکامل پیرامون کل روش تحقیقها ونظریات اصلی

13000 قیمت

تحقیق با عنوان تحقیق جامع وکامل پیرامون کل روش تحقیقها ونظریات اصلی

تحقیق با عنوان تحقیق جامع وکامل پیرامون کل روش تحقیقها ونظریات اصلی

تحقیق با عنوان تحقیق جامع وکامل پیرامون کل روش تحقیقها ونظریات اصلی

 

در فرمت ورد. 467 صفحه قابل ويرايش

پیمایش در تحقیقات اجتماعی

بخش اول:گستره تحقیقات پیمایشی

فصل اول: ماهیت پیمایش . پیمایش چیست؟

ویژگی های بارزپیمایش عبارتنداز:شیوه ی گردآوری داده ها و روش تحلیل آنها.

شیوه ی گردآوری داده ها:مشخصه پیمایش،مجموعه ساختمند یا منظمی از داده هاست.به عبارت دیگر صفت یا ویژگی هر مورد را بر حسب هر متغیر گردآوری میکنیم.از آنجا که پرسشنامه ساده ترین راه تهیه ماتریس داه های ساختمند است رایج ترین تکنیک مورد استفاده در تحقیق پیمایشی است.

روش های تحلیل:یکی از وظایف تحلیل پیمایش توصییف خصوصیات مجموعه ای از موردهاست.تحلیل گر پیمایش با مقایسه موردها درپی علل برمی آید.

محقق پیمایش با بررسی تغییرات متغیر برحسب موردها و جستجوی ویژگی های دیگری که بطور منظم با آن پیوند دارد در پی شناخت علل پدیده ها برمی آید. بدین ترتیب هدف تحقیق پیمایشی آن است که با مقایسه دقیق ویژگی های مختلف موردها به استنباط علّی نائل آید.

آزمایش نیز مشابه روش پیمایش است چون داده ها به شکل ماتریس ومتغیرها برحسب مورد جمع آوری میشوند.

نقدپیمایش:رایج ترین انتقادها از پیمایش شامل:انتقادفلسفی،انتقادهای مربوط به جنبه های فنی (تکنیکی )و انتقادسیاسی است.

انتقاد فلسفی:

  1. با تحقیقپیمایشی نمی توان بطور مناسب وجود روابط علّی در بین متغیرها را ثابت کرد.
  2. پیمایش در درک جنبه های معنادار کنش اجتماعی ناتوان است.
  3. پیمایش فقط جنبه های خاصی ازباورها و کنش های مردم را بررسی می کند بی آنکه به بررسی زمین و بستر آنها بپردازد.بی توجهی به زمینه ی رفتار ممکن است موجب درک غلط معنی آن گردد.
  4. تحقیق پیمایشی اساساً تجربه گرا است(سی رایت میلز)

 


خرید

پرداخت آنلاین