پاورپوينت با عنوان راه های پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی

پاورپوينت با عنوان راه های پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

پاورپوينت با عنوان راه های پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی

13000 قیمت

پاورپوينت با عنوان راه های پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی

پاورپوينت با عنوان راه های پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی

پاورپوينت با عنوان راه های پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی

 

در فرمت پاورپوينت . 92  اسلايد قابل ويرايش

تعدادی از اسلاید ها به زبان انگلیسی است

 

در بيماري هاي غيرواگير به جاي يك علت مشخص ، عوامل خطر  حضور دارند . عوامل خطر شامل عوامل شناخته شده اجتماعي، محيطي و رفتاري هستند كه خطر يا احتمال ابتلا به يك بيماري يا آسيب را افزايش مي دهنداكثر عوامل خطر اصلي در بيماري هاي غيرواگير شناخته شده اند و حذف يا كنترل آن ها مي تواند مانع از بروز بيش از 80 درصد بيمار يهاي قلبي، سكته مغزي و ديابت و نيز 40 درصد سرطان ها شود . در بررسي هايي كه در سال 1388 در نظام مراقبت  درصد  عوامل خطر بيماري هاي غيرواگير انجام گرفت مشخص گرديد 21.6درصد  افراد در گروه سني 15-44ساله  و 52.9 درصد  افراد در گروه سني 45-64 ساله پرخطر هستند يعني حداقل 3 عامل خطر از 5 عامل خطر بيماري قلبي عروقي را دارند

خوشبختانه بيماري هاي غيرواگير و به ويژه بيماري هاي قلبي عروقي به ميزان قابل توجهي قابل پيشگيري هستند و با طراحي و اجراي مداخلات اثربخش مي توان مرگ ناشي از اين بيماري ها را تا 80 درصد كاهش داد . گروهي از عوامل خطر با اصلاح محيط و تغيير رفتار يا سبك زندگي فرد اصلاح مي شوند (عوامل خطر قابل اصلاح ) و دسته اي ديگر مانند سن، جنس، قوميت يا نژاد، را نمي توان با تغيير رفتار يا محيط اصلاح كرد )عوامل خطر غيرقابل اصلاح از بين عوامل قابل اصلاح مي توان به مصرف دخانيات، فعاليت بدني ناكافي و تغذيه نامناسب اشاره كرد كه در بسياري از برنامه هاي پيشگيري وكنترل بيماري هاي غيرواگير، مورد توجه جدي قرارگرفته انددر ايران نيز بيماري هاي غيرواگير مزمن و به ويژه بيماري هاي قلبي عروقي ، بخش عمده اي از علل مرگ و ناتواني را به خود اختصاص داده است . اولين علت مرگ در كشور 39.3 درصد كل مرگ ها، ناشي از بيماري هاي قلبي عروقي است . از اين درصد،19.5 درصد مربوط به سكته قلبي ، 9.3 درصد ناشي از سكته مغزي، 3.1درصد  مربوط به فشار خون بالا و مابقي مربوط به ساير بيمار يهاي قلبي عروقي است

 

هر ساله نزديك به 32 ميليون مورد سكته قلبي و مغزي در دنيا رخ مي دهد كه باعث مرگ بيش از 17 ميليون نفر مي شود. 60 درصد از موارد مرگ در سال 2000 در جهان به علت بيماري هاي غيرواگير رخ داده و برآورد مي شود تا سال 2020 ميلادي به 73 درصد برسدسهم بيماري هاي قلبي عروقي از اين ميزان بيش از 48 درصد است . به طوري كه بيش از 20 ميليون مورد از 64 ميليون مرگ در سال 2015  مربوط به بيماري هاي قلبي عروقي خواهد بود و در صورتي كه اقدامات مؤثر انجام نشود، انتظار مي رود موارد مرگ ناشي از بيماري هاي مزمن از 2005 تا 2015 حدود 17 درصد افزايش يابد و از 35 ميليون مرگ به 41 ميليون مرگ برسد . موارد مرگ ناشي از بيماري هاي قلبي عروقي دركشورهاي توسعه يافته در ساليان اخير به علت اقدامات پيشگيرانه و مداخلات مؤثر ، روند رو به كاهش داشته است، در حالي كه اين موارد در كشورهاي در حال توسعه همچنان سير صعودي دارد.


خرید

پرداخت آنلاین