تحقیق درس روش تحقیق کیفی با عنوان هرمنوتیک

تحقیق درس روش تحقیق کیفی با عنوان هرمنوتیک

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

تحقیق درس روش تحقیق کیفی با عنوان هرمنوتیک

13000 قیمت

تحقیق درس روش تحقیق کیفی با عنوان هرمنوتیک

تحقیق درس روش تحقیق کیفی  با عنوان هرمنوتیک

تحقیق درس روش تحقیق کیفی  با عنوان هرمنوتیک

در فرمت ورد و 11 صفحه

هرمنوتیک‌ طی‌ چند قرن‌ اخیر توانسته‌ است‌ به‌ عنوان‌ یک‌ دانش‌ یا فن‌ مستقل، جایگاه‌ ویژه‌ای‌ در حوزة‌ تفکر بشری‌ پیدا کند و امروزه‌ متفکرین‌ برجستة‌ فراوانی‌ در این‌ خصوص‌ به‌ تأمل‌ و پژوهش، اشتغال‌ دارند. افزون‌ بر اینکه‌ هرمنوتیک‌ در قرن‌ بیستم‌ توانسته‌ است‌ دستاوردهای‌ خود را به‌ دیگر حوزه‌های‌ دانش‌ همچون‌ فلسفه، الهیات، نقد ادبی، علوم‌ اجتماعی‌ و فلسفة‌ علم‌ سرایت‌ داده‌ و پرسشها و بحثهای‌ نوینی‌ را در آن‌ عرصه‌ها پی‌ افکند.هرشرح وتفسیری ازیک متن علی الاصول می بایستی ازیک چارچوب مدون وقابل دفاع پیروی کند. نمی توان معجونی از شیوه های مختلف تفسیری برای شرح وتاویل یک اثرارايه داد.انواع گرایش های جدیدوقدیم ازاستقراوقیاس افلاطون وارسطودرعهدباستان تافرمالیسم وپست مدرنیسم درعهد جدیدهمگی نشانگراختلاف نظردرشیوه های بحث ،استدلال، تفسیر، شرح ونتیجه گیری است.

آغاز اهمیت هرمنوتیک به بصیرتی برمی گردد که دیلتای بر آن تنبه یافت وآن تشخیص این نکته بود که اظهارات وبروزهای انسانی در قالب رفتار، هنر،متن وحوادث تاریخی واجد اجزای معناداراست که به واسطه یک عامل فهم کننده(subject) باید تشخیص داده شده وفهم شود.(احمدی، 1386)

 


خرید

پرداخت آنلاین