تحقیق درس کاربرد روشهای کمی و کیفی در تحقیقات اجتماعی با عنوان روش تحقیق آزمایشی

تحقیق درس کاربرد روشهای کمی و کیفی در تحقیقات اجتماعی با عنوان روش تحقیق آزمایشی

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

تحقیق درس کاربرد روشهای کمی و کیفی در تحقیقات اجتماعی با عنوان روش تحقیق آزمایشی

13000 قیمت

تحقیق درس کاربرد روشهای کمی و کیفی در تحقیقات اجتماعی با عنوان روش تحقیق آزمایشی

تحقیق درس کاربرد روشهای کمی و کیفی در تحقیقات اجتماعی با عنوان روش تحقیق آزمایشی

تحقیق درس کاربرد روشهای کمی و کیفی در تحقیقات اجتماعی با عنوان روش تحقیق آزمایشی

در فرمت ورد. 11  صفحه قابل ويرايش

روش آزمایش روش دقیق مشاهده علمی است و پیچیده ترین و علمی ترین شکل پژوهش است. آزمایش اساساً شامل عمل و مشاهده نتایح آن عمل است. در این روش محقق گروه آزمودنی را برای اجرای آزمایش انتخاب می کند . سپس متغیری را بر آنان وارد می سازد و به مشاهده تاثیر آن متغیر بر گروه آزمایشی می پردازد.

در تحقیقات آزمایشی رابطه علَی بین دو یا چند متغیر بررسی می شود که ویژگی این نوع تحقیق این است که:

  • متغیرهای مستقل دستکاری می شوند
  • سایر متغیرها به جز متغیر وابسته ثابت نگه داشته شده و کنترل می شود
  • تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مشاهده می شود

متغیر مستقل تنها عاملی است که به صورت نظام وار در آزمایش تغییر می کند. به عبارتی در آزمایش تقریباً کنترل شده است و متغیرهای مزاحم در آزمایش حذف می شود.

متغیر وابسته در واقع نشان دهنده پدیده مورد مطالعه است و این متغیر به طور صحیح قابل اندازه گیری است

تحقیق آزمایشی روشی برای آزمودن فرضیه است. پس پژوهشگر بعد از اینکه مسئله ای را تعریف کرد، برای آن یک فرضیه یا پاسخ آزمایشی پیشنهاد می کند، بعد فرضیه را می آزمایند و براساس رابطه بین متغیری کنترل شده که مشاهده کرده اند آن را تایید یا رد می کنند.

در تحقیق اجتماعی هنگامی از روش آزمایش استفاده می شود که هدف اصلی تحقیق، آزمایش واکنش یا اثر خاصی باشد. محور طرح آزمایشی باید آن رویداد، آن واقعه و آن لحظه ای باشد که علتی باعث معلولی می شود و آزمایش همین مشاهده یا تولید اثر است. مثلاً اثر تغییر بسته بندی را بر میزان فروش یک کالا می توان سنجید

 

انواع پژوهشهای آزمایشی:

تحقیق آزمایشی را می توان به دو طبقه تقسیم کرد: 1- آزمایش آزمایشگاهی و 2- آزمایش میدانی

آزمایش آزمایشگاهی در یک موقعیت فیزیکی جدا از موقعیت عادی زندگی انجام می شود. پژوهشگر متغیر مستقل را دستگاری و متغیر رقیب را با دقت زیاد کنترل می کند.

آزمایش میدانی علاوه بر این که برای آزمون نظریه ای علمی قابلیت کاربرد دارند، برای یافتن پاسخ مسائل علمی و پژوهشهای کاربردی نیز بکار می روند.


خرید

پرداخت آنلاین